Gerçek Kır

Alıntılar • 13 saat önce

“Oktruva sınırı dışında bir cennet var olabileceğini zannetmiş ve başkalarını da buna inandırmak için, asırlardan beri manzum sözün telkin kudretinden yardım dilemiştir. Bu itibarla şairin kırı, olsa olsa kolay süt, ekmek, peynir ve bal temin eden bir çiftlik olabilir ama kır, hakiki kır, sert toprakla sert insanın boğuştuğu bir âlemdir.”

-Ahmet Haşim, Bize Göre, Mavi Çatı Yayınları, S. 24