Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

İzleme Notları • 2 hafta önce

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mecid Mecidi’nin yaptığı Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi; peygamberimiz Hz. Muhammed’in çocukluk dönemin etrafında gelişen olayları konu edinmektedir. Yönetmenliğini Mecid Mecidi yaparken; oyuncular arasında Sareh Bayat, Mahdi Pakdel, Mina Sadati, Mohsen Tanabandeh gibi isimler var.. Film müziklerini ise A. R. Rahman bestelemiştir. Ayrıca filmin bütçesi 40 milyon euro’dur ve ilk gösterim 12 Şubat 2015’te İran’da gerçekleştirilmiştir.

Film, peygamberimizin çocukluk döneminde çıktığı yolculukları, bu yolculuklarda gösterdiği mucizeleri ve erdemli davranışları ele almaktadır. Ayrıca İslamiyetin ilk dönemlerinde Müslümanların düştüğü zorluklar, cehalet, zorbalık ve ihtiraslar anlatılmakta ve Mekke’deki kavimler arası mücadeleler eleştirilmektedir. Kısacası İslamiyet öncesi dönemdeki toplumsal yozlaşmışlık ve cehalet iklimine dikkat çekilmektedir. Bu görüntüler üzerine İslamiyet’in tam da zaruri bir şekilde, doğru bir yer ve zamanda indiğini düşünüyor insan…

İlerleyen kısımlarda, Peygamberimizin mucivezi doğumu ele alınıyor ve bu doğumdan sonra bir çok problemin bitişi; acıların ve zulmün azalışını tasvir ediyor. Kölelik düzeninin bozulmaya başlaması; küçümsenen, aşağılanan insanların yavaş yavaş refaha ermesi vurgulanıyor. Filmdeki tüm tüm imajlar, diyaloglar, karakterler ve mekanlar, peygamberin gelişiyle huzurun, sulhun ve adaletin zuhur ettiği düşüncesini işliyor.

Filmin çekim tekniği, kamera açıları, müzik ve dekorlar bir bütünlük oluşturmakta ve böylelikle verilmek istenen mesajı kuvvetlendirmektedir. Özellikle üzerine ayrı bir önem verilen ışık, bir nevi söylemi güçlendiren yan bir araç olmuştur.

Batı sinemasında ısrarla işlenen İslam karşıtlığına (islamofobia), yine sinemanın gelişmiş imkanlarıyla güzel bir cevap verildiğini düşünüyorum. Ancak böyle yüksek tesirli yapımların da son derece sınırlı olduğu gerçeğiyle yüzleşmek gerek. Küresel ölçekte bu denli bir izlenirliğe sahip bir film olarak en son 43 yıl önce çekilen Çağrı (The Message) filmini anabiliriz. Çağrı’dan sonra yine İslam ülkeleri arasında -gereksiz- uzun tartışmalara konu olan “Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi, (Hz. Muhammad: The Messenger of God)