İktidar – Bertrand Russel

Notlar:

“Otoriter eğitimin en büyük kusuru,” der Adler, “çocuğa bir iktidar ülküsü aşılaması ve ona iktidarın ele geçirilmesine bağlı zevkleri göstermesidir.”

Örgütlenmiş para hırsı

Her ikisi de iyi resimler yapıp zengin olmak isteyen ve biri iyi resimler yapmayı, öteki de zengin olmayı başaran iki ressamdan hangisinin daha fazla iktidara sahip bulunduğunu kestiremeyiz. Bununla birlikte rahatlıkla şöyle söyleyebiliriz: Kabaca, eğer A gerçekleştirmeyi düşündüklerinin çoğunu, B de gerçekleştirmeyi düşündüklerinin azını gerçekleştirmişse, A’nın iktidarı B’ninkinden fazladır. s.33

Demokrasinin yararlılıkları negatiftir. Demokrasi mutlaka iyi bir hükümet sağlamaz, sadece bazı kötülükleri önler. s.258

Okuduğum, anladığım kadarıyla Russel düşüncesinin özeti şudur:

Tutun ki, treni ateşe vermek isteyen kundakçıyı suç üstünde gördünüz de felaketi önlemek için onu vurmaktan başka çare bulamadınız; şiddet aleyhtarı olanların bile tümü, sizi bu hareketinizde haklı göreceklerdir. Böyle bir sorunu, bazı eylemleri yüceltip, bazı eylemleri batırmak suretiyle, birtakım soyut genel ilkelerle çözmeye kalkmak boştur; iktidarın uygulanışını sonuçlarına göre yargılamalı ve bundan ötürü de, önce ne gibi sonuçlar elde etmek istediğimize karar vermeliyiz.

Ve benim, kitaptan çıkardığım bir çok sonuçtan en önemlisi:

Eğer dünya yakın gelecekte komünistlerle faşistler arasında bölünürse, kesin utku ne birine, ne de ötekine kalacaktır; asıl utkuya ulaşanlar, omuzlarını silkip, Voltaire‘in Safoğlan’ı gibi ‘cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin,’ diyenler olacaktır. s. 147

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir