Düşünce

Adli Dilbilim ve Bazı Uygulamalar

Adli dilbilim, dilbiliminin verilerinden hareketle, adli metin ve ifadeler üzerinde analiz ve tespit çalışmaları yapan, gelişmekte olan bir dilbilim alanıdır. İlk defa T. J. Evans davasının ifade tutanaklarının analizini yapan Jan Svartvik tarafından 1968 yılında ortaya atıldığı tespit edilmiştir. Adli dilbilim kavramının dayandığı kavramsal çerçevenin ilk kaynaklarından biri olan “The Evans Statement: A Case for…

Hâkim Gerçek ve Hakiki Gerçek

Bazen “hâkim” olan ile “hakiki” olan gerçekleri birbirine karıştırdığımızı düşünüyorum. Bazen genel kabul görmüş, herkes tarafından benimsenmiş gerçekler, tam manasıyla gerçek sayılmayabilir. Sayılmayabilir diyorum çünkü hâkim olması ve benimsenmiş olması ona hakiki bir gerçeklik statüsü veremez. Hakiki gerçeklik çok farklıdır. Çoğu zaman yaygın bir kabul gerektirmez. Azınlıktır. Biriciktir ve kılıç gibi keskindir. Gerçeğin net bir…

Dijital’in Sularında Yazı Yazmak

Aşağı yukarı 2009 yılından bu yana çeşitli mecralarda yazılar yazdım. 2009’dan bu yana geçen 11 yıllık sürede yazdığım yazıların yayınlandığı yerler oldukça farklılık gösteriyor. Tüm yazıların %90’ı dijitalteyden çok az bir kısmı ise basılı mecralarda yayınlandı. Dijitalde yazmayı sevdiğim için böyle bir yolu tercih ettim tabi. Hem yazdıklarımı belli aralıklarla düzenleyebilmem hem de benimle birlikte…

Belediyelerin Yerli Marka Girişimi

Ortaya bir marka çıkarmak, insanların takdir ettiği girişimler ortaya koyabilmek oldukça kompleks ve uzun soluklu bir iştir. Dolayısıyla bir girişim ortaya koymak ve ilerletmek için hem finansman, hem yetenek hem de doğru insan kaynağı gerekir. Geçenlerde “Niğde Gazozu” ismiyle bilinen marka üzerine bir sohbete denk geldim. Markanın lezzetinden ve tanıtım başarısından söz ediliyordu. Aslında patatesiyle…

Düşünceye Gitmek Yahut Düşünceye Hapsolmak

Gerçek bir düşünürün arayışları daima ileriye yönelik olmalıdır. Daima ileriyi anlamak, çağın ötesini algılamak ve bu yönde faaliyetler yürütmek olmalıdır. Eğer ki düşünür, günün içerisinde hapsolmuşsa, yalnızca içerisinde bulunduğu durumla ilgileniyorsa, düşünürün bir kanadı kopmuş demektir. Yaşım ilerledikçe gelecekten ziyade bugünümle ve geçmişimle ilgilendiğimi fark ettim. Uğraşlarımın vadesi gittikçe kısalmaya başlıyor. Oysa dertsiz, gamsız ilk…

2500 Senelik Eğitim Öngörüsü

M.Ö 400’lerden bugüne, takribi 2500 sene öncesinden dile getirilen aşağıdaki diyaloglar felsefeci Platon’a ait. Platon bu diyaloglarda çocukken oynanan oyunların mesleki gelişime etki ettiğinden bahsediyor. Bu fikirlerin ifade edildiği yıllara dönüp baktığımızda henüz modern bilimin, eğitimin, pedagojinin temellerinin dahi atılmadığı yıllar. Buna rağmen bugünkü bilimsel gelişmeler Platon’un isabetli çıkarımlarda bulunduğunu ortaya koyuyor.. Diyalog şu şekilde:…

Mustafa Kutlu, Tolstoy ve Koronavirüs

Türkiye’nin tüm gündemi, tüm meseleleri bir şekilde Koronavirüs salgınına çıkıyor. Spor, siyaset, sanat, magazin, internet Koronavirüs gündeminden bağımsız kalamıyor. Şuan ki tüm söylemler bir şekilde bir üst gündem olan Koronavirüs’ün etrafında şekilleniyor. 25 Mart tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın -Tweet silinmiş görünüyor- attığı bir tweetle kültür camiası da Koronavirus’a belirli bir perspektiften muhatap olmak durumunda…

Atasözlerinin Yanlışa Sevk Etme Boyutu

Atasözleri, atalarımızın belirsiz zamanlarda sarf ettikleri, basitçe ifade edilebilen, gündelik hayatı kolaylaştırıcı ve kurgulayıcı nitelikler taşıyan söz dizeleridir. “Sehl-i mümteni” olarak bilinen söz sanatının nadide özelliklerini taşır. Söylemesi kolay gibi düşünülen, ancak söyleyişte zorluklar barındıran söz dizeleridir. İçerisinde tarihsel bir yaşam tecrübesi barındırmakla birlikte, günümüze geldiği kadar doğruluğunun tastiklenmesiyle birlikte fikirsel müştereklik taşıyan söz kalıplarıdır….

Akran Zorbalığı

Akran zorbalığı, çoğu zaman göz ardı ettiğimiz bir konudur. Oysa eğitim sisteminin ıslahıyla ilgili konularda öğretmen-öğrenci niteliklerinden ve eğitim programlarından daha çok tartışılması gerekir. Ancak ne yazık ki çok az insanın dertlendiği bir konudur. Türkiye’de eğitim sistemine yön verenlerin çoğunluğunun akademisyen ve bürokrat olması sebebiyle işin teorik ve istatistiki kısmı daha çok ön planda oluyor….

Anlamanın, Anlaşılamayan Yönü

Son zamanlarda insanlara bir şeyler anlatabilmenin zorluğunu yaşıyorum. Gündelik hayatımda bu tür olayların sıklığı arttıkça “anlaşılamamanın” ardına bakmam gerektiğini fark ettim. Bu yazı da bu fikrin eseri. Anlama ve anlaşılma üzerine bir takım düşünceler sıralayacağım ancak anlaşılacağına dair şüphelerim var. Her zaman başvurduğum, büyük kurtarıcım Tdk “hâl” kelimesine şöyle bir yakıştırmada bulunmuş: “Bir şeyin içinde…

Yazıdan İmaja, Dijital Dönüşüm

Son 10 yılda büyük bir dijital dönüşüm yaşadık. Yazı ve yazıyla ilgili olan her şey bu dönüşümden etkilendi. Yazıyı tüketmek kolaylaşırken, yazıyı üretmek zorlaştı. İnsanlar, “Okuma” eylemi yerine “görme” eylemine yöneldi. Bu durumun en açık sebebi muhakkak ki yaşadığımız dijital değişim sürecidir. Çok fazla enformasyon var ve açıkçası bu enformasyonu oluşturmak için çok kalifiye olmak…

Düşüncenin Ağırlığı

Doğumumdan bu yana, tüm geçmişimde şu durumun acılığını hissediyorum: İster bilinçli, ister bilinçsiz zihnin derinliklerine doluşan bir çok türden düşünce ve bilgi, zamanla insan üzerinde ağırlık hissi oluşturuyor. Bunların bir kısmı faydalı, sadra şifa nispette bilgi ve birikim… Bir oranda ise önemlilik arz etmeyen, neden orada bulunduğu belirsiz, genel geçer bilgiler… Bazen bu faydasız kısımdan…